Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez PORTASKI Krzysztof Portasiewicz

Administratorem danych osobowych jest PORTASKI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaletnicza 5A (zwana dalej „Administratorem”). Administrator dba o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Administrator przetwarza wyłącznie takie dane, które są dopuszczalne przez prawo oraz w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również „RODO”.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych. Nasze serwisy internetowe mogą przetwarzać dane, które nie zawierają danych kontaktowych użytkownika, ale mogą być wykorzystane do identyfikacji określonego urządzenia, za pomocą którego uzyskuje on dostęp serwisu. W połączeniu z innymi danymi, pozyskiwane przez nas dane mogłyby jednak zostać wykorzystane w celu identyfikacji użytkownika. W taki sposób możemy pozyskiwać np.: dane demograficzne, adresy IP oraz identyfikatory internetowe, jak również dane uzyskiwane z plików cookies. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystujemy w celu umożliwienia identyfikacji sesji użytkownika, dostosowania wyświetlanych treści oraz w celach statystycznych. W przypadku udzielenia zgody, dane takie mogą również być wykorzystywane w celach marketingowych.

Ponadto, możemy gromadzić różne kategorie danych osobowych podawanych bezpośrednio przez użytkowników. Zakres danych jest uzależniony od charakteru relacji i może obejmować takie dane jak: imię, nazwisko, nr pesel, dane kontaktowe, informacje dotyczące płatności, informacje, dotyczące korzystania z usług. Możemy przetwarzać dane osobowych użytkowników w następujących celach:

 • Autoryzacja oraz przyznania dostępu do naszych serwisów,
 • Umożliwienie rejestracji na organizowane przez nas wydarzenia,
 • Zamawianie usług (np. newsletter),
 • Administrowanie naszymi serwisami,
 • Zapewnienie zgodności z prawem oraz bezpieczeństwa funkcjonowania naszych serwisów,
 • Prowadzenie analiz statystycznych.

W pewnych sytuacjach podanie danych może być niezbędne dla realizacji działań na żądanie użytkownika (np. rejestracja do usług lub wydarzeń).

Podstawy prawne przetwarzania danych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:

 • Udzielona przez użytkownika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): W pewnych sytuacjach możemy poprosić o udzielenie zgody na wykorzystanie danych osobowych. Cel wykorzystania danych zawsze jest podawany w treści zgody. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, za pośrednictwem specjalnie przygotowanych ku temu funkcjonalności naszych serwisów (np. Strefa Klienta), poprzez kontakt z obsługą Klubu lub poprzez kontakt w sposób opisany poniżej. Należy pamiętać, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Konieczność przetwarzania dla realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO): W pewnych okolicznościach możemy mieć obowiązek przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu zachowania zgodności przepisami prawa lub wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy, której stroną jest dany użytkownik.
 • Realizacja naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f RODO): Takimi uzasadnionymi interesami mogą być: prowadzenie komunikacji z użytkownikami, zapewnienie bezpieczeństwa naszych serwisów oraz prowadzenie analiz statystycznych i archiwizacja danych dla spełnienia wymagania rozliczalności, a także ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.

Okres przechowywania danych. Administrator będzie przechowywał pozyskane dane osobowe przez okres wynikający z relacji z użytkownikiem, przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz, po ustaniu celu przetwarzania, w określonym w przepisach prawa i niezbędnym dla do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń okresie (np. przez 3 lata dla roszczeń wynikających z prowadzonej działalności) lub, jeśli obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa (np. przez 5 lat od końca roku w którym nastąpiło zdarzenie podatkowe).

Ujawnianie danych. Administrator co do zasady nie udostępnia danych użytkowników innym podmiotom, chyba że obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa (np. ujawnienie na żądanie uprawnionych organów) lub jest niezbędne dla realizacji i odbywa się na żądanie użytkownika (np. w przypadku rejestracji na wydarzenia organizowane przez zewnętrznych organizatorów dane są przekazywane do tych organizatorów).

Dostęp do danych użytkownika mogą również posiadać podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (podwykonawcy i dostawcy), w tym zapewniający wsparcie dla funkcjonowania naszych serwisów.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację użytkowników. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie danych użytkownika celem dostosowania zachowania serwisów do konfiguracji urządzenia oraz oprogramowania, z którego użytkownik korzysta jak również do ustalenia preferencji użytkownika.

Pliki cookie oraz stosowane narzędzia gromadzące dane osobowe

Sygnały nawigacyjne. Sygnały nawigacyjne to niewielkie pliki graficzne które umożliwiają śledzenie wyświetlonych stron lub otwartych wiadomości. Nasze strony mogą korzystać z technologii „sygnałów nawigacyjnych”, która pozwala na gromadzenie informacji dotyczących wizyt oraz działań na odwiedzanej stronie. Technologię „sygnałów nawigacyjnych” możemy wykorzystywać na pewnych stronach internetowych lub w wysyłanych do użytkowników wiadomościach e-mail. Możemy korzystać z sygnałów nawigacyjnych na potrzeby określenia, które z wysłanych przez nas wiadomości e-mail zostały otwarte i czy w związku z wiadomością podjęte zostały jakieś działania. Sygnały nawigacyjne pomagają również w analizie efektywności strony internetowej.

Pliki cookie. Nasze strony internetowe wykorzystują technologię „plików cookie”. Plik cookie to niewielki plik danych, który strona internetowa może umieścić na dysku twardym komputera w miejscu, gdzie przechowywane są pliki przeglądarki internetowej. Pliki cookie pozwalają zapamiętać informacje wprowadzone już wcześniej przez użytkownika oraz umożliwiają dostarczenie użytkownikowi informacji specyficznych dla wyszukiwanych treści oraz śledzenie sposobu korzystania z poszczególnych stron internetowych. Pliki cookie mogą być zapisywane na komputerze użytkownika zarówno przez naszą firmę, jak i przez dostawców zewnętrznych, z którymi zawarliśmy umowy na określone usługi, takie jak analiza sposobu korzystania ze stron internetowych czy usługi reklamowe.

Istnieją różne rodzaje plików cookie: „Cookies sesyjne” są przechowywane na urządzeniu użytkownika od wejścia na stronę, do zakończenia sesji danej przeglądarki. „Cookies trwałe” są przechowywane na urządzeniu użytkownika od momentu wejścia na stronę, do momentu ich skasowania lub upłynięcia pewnego okresu czasu. Podmiotów zewnętrznych (tzw. third party cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wewnętrznej wyszukiwarki albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem serwisu internetowego. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, dzięki którym zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań.

Google AdWords Platforma reklamowa Google pozwalająca na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google oraz reklam na stronach współpracujących z Google, np. remarketingowych. Do mierzenia skuteczności naszych działań oraz ich optymalizacji korzystamy ze śledzenia konwersji. Dzięki temu wiemy np. czy po kliknięciu w reklamę doszło do zamówienia online naszego produktu bądź do zrealizowania innego ważnego dla nas celu w Serwisie. Informacja ta pozwala monitorować i optymalizować na bieżąco nasze działania marketingowe. Funkcja reklamowa Google Analytics z włączoną funkcją reklamową pozwala także na skonfigurowanie odbiorców, czyli tworzyć listy użytkowników, którzy wykonali określone działanie w Serwisie, a następnie udostępnia te listy, by można było na nie kierować reklamy. Polityka prywatności: 

https://policies.google.com/privacy

Facebook. Do mierzenia skuteczności reklamowania naszego Serwisu za pośrednictwem narzędzi reklamowych Facebook oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam korzystamy z piksela Facebook. Jest to narzędzie, które pomaga nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w naszym Serwisie. Dane z piksela wykorzystujemy w poniższym zakresie: • emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców, • tworzenie grup odbiorców reklam, w tym tzw. look-alike, • analizowanie tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę zarówno za pośrednictwem narzędzi reklamowych Facebook jak i w Serwisie • używania innych narzędzi reklamowych Facebooka, jak np. custom audience. Więcej informacji dot. piksela znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/business/gdpr#faqs Polityka prywatności: 

https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

Blokowanie plików cookies. W ustawieniach przeglądarek internetowych lub innych programów można usunąć i zablokować wszystkie pliki cookie lub otrzymywać ostrzeżenia przed zapisaniem pliku cookie. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi przeglądarki. Zablokowanie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność strony i wpłynąć na brak możliwości korzystania z jej elementów.

Zakaz śledzenia. Istnieją inne metody zapobiegania śledzeniu aktywności on-line użytkownika. Jedną z nich jest ustawienie w przeglądarce preferencji, według których przeglądarka zwraca uwagę odwiedzanych stron na to, że użytkownik nie chce, by gromadziły one określone informacje na jego temat. Nazywa się to sygnałem zakazu śledzenia (Do-Not-Track).

Google Analytics. Możemy korzystać z narzędzia Google Analytics, by nasza strona internetowa działała lepiej i byśmy mogli lepiej zrozumieć, z których części naszej strony internetowej korzystają użytkownicy. Usługa Google Analytics do gromadzenia informacji o użytkownikach wykorzystuje narzędzia techniczne, takie jak własne pliki cookie i kod JavaScript. Narzędzie Google Analytics śledzi odwiedziny strony przez użytkowników, którzy mają włączoną obsługę JavaScript. Google Analytics śledzi sposób interakcji użytkowników ze stroną internetową, rejestrując m.in., z jakich stron weszli na naszą stronę i co na niej robili. Google Analytics gromadzi od użytkowników opisane powyżej informacje. Są one wykorzystywane na potrzeby zarządzania stroną internetową i aktualizowania jej. Na ich podstawie będziemy również oceniać, czy odwiedzający stronę użytkownicy pasują do oczekiwanego profilu demograficznego strony i w jaki sposób kluczowi odbiorcy treści poruszają się po stronie.

Wykorzystywanie danych przez Google. Google i spółki zależne w całości należące do Google mogą zgodnie z warunkami swojej Polityki prywatności (zamieszczonej pod adresem http://www.google.com/privacy.html) przechowywać i wykorzystywać informacje zgromadzone w przebiegu korzystania przez użytkownika z usługi ujawniania i udostępniania informacji Google Analytics.

Blokowanie Google Analytics. Google oferuje możliwość wycofania się dla użytkowników strony internetowej, którzy nie chcą, by ich dane były gromadzone. Więcej informacji na temat tej opcji można znaleźć tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout oraz goo.gl/OZjPq.

Wtyczki mediów społecznościowych. Nasze strony internetowe mogą wykorzystywać wtyczki mediów społecznościowych, by umożliwić użytkownikowi łatwe udostępnianie informacji innym osobom. Gdy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe, operator wtyczki mediów społecznościowych znajdującej się w naszej stronie może umieścić plik cookie na komputerze użytkownika. Dzięki temu operator może rozpoznać w swojej witrynie internetowej użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili nasze strony. Jeżeli użytkownik zalogował się w witrynie internetowej mediów społecznościowych przed przeglądaniem naszej strony internetowej, wtyczki mediów społecznościowych mogą umożliwić tej witrynie internetowej mediów społecznościowych otrzymywanie informacji umożliwiających bezpośrednią identyfikację użytkownika, które wskazują, że odwiedził on naszą stronę internetową. Wtyczka mediów społecznościowych może gromadzić te informacje o użytkownikach, którzy zalogowali się do sieci społecznościowych, bez względu na ich ewentualną interakcję z wtyczką w naszej stronie internetowej. Wtyczki mediów społecznościowych umożliwiają też witrynie mediów społecznościowych udostępnianie informacji dotyczących działań użytkownika w naszej stronie internetowej innym użytkownikom portalu społecznościowego. Nie kontrolujemy żadnych treści z wtyczek mediów społecznościowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat wtyczek mediów społecznościowych, należy zapoznać się z oświadczeniami o polityce prywatności i udostępnianiu danych tych portali.

Prawa użytkowników. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez PortaSki Krzysztof Portasiewicz, użytkownicy posiadają szereg uprawnień. Zapewniamy respektowanie wszystkich praw użytkowników wynikających z RODO i innych przepisów prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych – Każdy użytkownik może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.
 2. Prawo sprostowania danych osobowych – Użytkownik może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.
 3. Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. Ważne! Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Prawo sprzeciwu – Użytkownik może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane użytkownika są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: (1) podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub (2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik może domagać się „zablokowania” danych (tj. zatrzymania operacji przetwarzania danych poza ich przechowywaniem) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne użytkownikowi np. do ochrony jego praw.
 6. Prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownik może domagać się otrzymania danych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Ponadto, w razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez PORTASKI Krzysztof Portasiewicz lub przysługujących Ci praw uprzejmie prosimy o kontakt według podanych poniżej danych kontaktowych:

 • listownie, przesyłając informację na adres: ul. Kaletnicza 5A, 04-445 Warszawa
 • w formie elektronicznej na adres: info@portaski.pl